Pojdi na glavno vsebino
080 87 66
Brezplačna pomoč
Brezplačna dostava
Za naročila nad 10 €
Kako do 33% ugodnosti zaupanja

Splošni pogoji za Klub zdravja Ars Pharmae

UVOD

1. Kaj je Klub zdravja Ars Pharmae®?

Klub je sistem nagrajevanja zvestobe članov Kluba.

Klub je namenjen:

2. Kaj so splošni pogoji?

2.1 Splošni pogoji Kluba zdravja Ars Pharmae® (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo vaše in naše pravice ter obveznosti v zvezi s Klubom zdravja Ars Pharmae® ( v nadaljevanju: Klub). S prijavo v Klub sprejemate določila teh pogojev. Pogoji so objavljeni na spletni strani www.arspharmae.com.

2.2 »Član Kluba« oziroma »vi« ste oseba starejša od 18 let, ki se je včlanila v Klub zdravja Ars Pharmae®. »Mi« smo v teh pogojih imenovano podjetje Ars Pharmae® razvoj naravnih farmacevtskih izdelkov, d.o.o., Litostrojska ulica 46A, Ljubljana. S »partnerji« so v teh pogojih imenovane pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki članom Kluba nudijo svoje storitve in izdelke pod posebnimi klubskimi pogoji in s katerimi je vzpostavljeno poslovno sodelovanje.

VČLANITEV V KLUB ZDRAVJA ARS® PHARMAE

3. Kdo se po teh pogojih lahko včlani v Klub zdravja Ars Pharmae®?

3.1. Član Kluba je lahko vsak oseba starejša od 18 let.

3.2. Član Kluba ste lahko le vi sami; druge osebe ne morete včlaniti v Klub.

3.3. Član Kluba je lahko le fizična oseba, pravna oseba ne more biti član Kluba zdravja Ars Pharmae®.

4. Kako se včlanite v Klub zdravja Ars Pharmae®?

4.1. V Klub se lahko včlanite preko spletne strani www.arspharmae.com ali osebno na sedežu podjetja.

4.2. O uspešno opravljeni aktivaciji boste prejeli potrdilo po elektronski pošti ali osebno.

TRAJANJE ČLANSTVA V KLUBU

5. Kdaj lahko koristite članske ugodnosti Kluba zdravja Ars Pharmae®?

5.1. Članske ugodnosti Kluba lahko koristite toliko dolgo, dokler se ne izpišete iz Kluba.

5.2. Ugodnosti Kluba lahko praviloma pričnete koristiti takoj, ko se vpišete.

6. Kdaj preneha pravica koriščenja članskih ugodnosti Kluba?

6.1. Članstvo v Klubu lahko kadarkoli pisno odpoveste. Pravica do koriščenja klubskih ugodnosti v tem primeru preneha takoj, ko prejmemo vašo odpoved.

6.2. Ars Pharmae® lahko kadarkoli preneha nuditi članske ugodnosti Kluba po teh pogojih, o čemer člane Kluba obvesti preko spletne strani www.arspharmae.com vsaj 1 mesec pred prenehanjem.

NAŠE OBVEZNOSTI

7. Kaj obsegajo ugodnosti Kluba zdravja Ars Pharmae®?

7.1. Ars Pharmae® je zavezana k zagotavljanju ugodnosti, priložnosti in prednosti s področja zdravja, športa,  gibanja, prehrane in dobrega počutja, ki jih ponuja Klub in ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz poslovanja z njim povezanih partnerskimi podjetij, ki sodelujejo v Klubu.

8. Kako lahko koristite ugodnosti članstva Kluba zdravja Ars Pharmae®?

8.1. Ugodnosti članstva lahko koristite skladno s pravili in pogoji, ki veljajo za posamezno aktivnost oz. ugodnost in so objavljeni na spletni strani www.arspharmae.com ali ste jih prejeli po elektronski pošti.

9. Izključitve

9.1. Izključena je odgovornost Ars Pharmae® za morebitno škodo, ki bi nastala, ker je član Kluba posredoval napačne ali nepopolne podatke.

VAŠE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

10. Pravice in obveznosti

10.1. Članstvo v Klubu zdravja Ars Pharmae® je brezplačno.

10.2. Član Kluba je upravičen do vseh ugodnosti, ki jih nudi članstvo v Klubu, in sicer lahko koristi ponudbo storitev in izdelkov partnerjev pod pogoji, ki so med podjetjem Ars Pharmae® in posameznim partnerjem predhodno dogovorjeni. Član Kluba koristi lahko tudi druge ugodnosti, ki jih članom nudi Ars Pharmae®.

10.3. O ugodnostih, ki jih članom nudi članstvo v Klubu, so člani redno obveščeni preko elektronskih obvestil ali jih najdejo na spletni strani www.arspharmae.com. Če član Kluba ne bo želel prejemati elektronskih obvestil, se lahko od prejemanja obvestil odjavi.

10.4. Vsak član Kluba mora ravnati v skladu s temi pogoji. Če član ne ravna v skladu s temi pogoji, ga lahko Ars Pharmae® kadarkoli izpiše iz Kluba.

DRUGE DOLOČBE

11. Osebni podatki

11.1. Kot član Kluba s sprejemom teh pogojev prostovoljno dovoljujete, da Ars Pharmae® za namene članstva Kluba obdeluje vaše osebne podatke, ki jih vi posredujete. Dovoljujete tudi, da Ars Pharmae® vaše podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali spletni naslov) posreduje izvajalcem, ki jih bodo uporabljali izključno za namen izvedbe aktivnosti članstva. Hkrati dovoljujete, da Ars Pharmae® vaše osebne podatke do preklica uporablja tudi za namen neposrednega trženja in neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij. Naročnik s sprejemom teh pogojev potrjujete, da ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da Ars Pharmae® preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 15-ih dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili pisno v nadaljnjih 5 dneh. Preklic v pisni obliki se lahko posreduje po pošti na naslov Ars Pharmae®, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov »info@arspharmae.com« ali pa preko brezplačne telefonske številke 080 87 66. Prav tako potrjujete, da ste seznanjeni, da imate skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

11.2. Ars Pharmae® se zavezuje, da bo z osebnimi podatki naročnikov ravnala v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

11.3. Kot član Kluba ste nas dolžni pisno obvestiti o spremembi vaših osebnih podatkov v roku 8 dni od dneva spremembe.

12. Izvensodno reševanje sporov

12.1. Morebitno pritožbo v zvezi z ugodnostmi članstva v Klubu lahko vložite ustno ali pisno na sedežu firme ali po elektronski pošti info@arspharmae.com.

13. Končne določbe

13.1. Za odnose med Ars Pharmae® in članom Kluba se uporabljajo določila zakona RS, ki ureja obligacijska razmerja.

13.2. V primeru spora je za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije, krajevno pa sodišče v Ljubljani.

13.3. Ti pogoji se uporabljajo od 23.1.2014.

Ars Pharmae® lahko te pogoje kadarkoli spremeni, o čemer člana Kluba obvesti preko spletne strani www.arspharmae.com vsaj 1 mesec pred spremembo, če ni s temi pogoji drugače določeno.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...