Odpornost bakterij na antibiotike je temeljna grožnja za globalno varnost in zdravje. 

Za kako pomembno grožnjo gre, priča zasedanje Združenih narodov iz leta 2016, šele četrto v zgodovini na temo perečega zdravstvenega problema. 

 "Če ne bomo hitro in celovito reševali tega problema, bo antimikrobna odpornost zmanjšala kakovost zdravstvenih storitev, ali jih celo onemogočila," je dejal generalni sekretar Ban Ki-moon. 

"To bo ogrozilo trajnostno proizvodnjo hrane. Poleg tega bo ogrozilo tudi cilje našega trajnostnega razvoja," je dodal.

Antibiotik

Hude posledice

Ban Ki-moon se boji, da bodo posledica manjše moči antibiotikov dlje časa trajajoče bolezni in več smrtnih žrtev.

Sem sodijo tako bolnišnične okužbe v razvitejših gospodarstvih, kot tudi bolj običajne nalezljive bolezni, ki se pogosteje pojavljajo v nekaterih državah z nizkimi dohodki.

Neodvisna raziskava v Veliki Britaniji je razkrila razsežnosti AMR (Antimicrobal resistence).

14


milijonov delovno sposobnih odraslih po vsem svetu bi lahko umrlo do leta 2050.

444


milijonov ljudi lahko umre do leta 2050, če ne bo učinkovitih antibiotikov.

3 mlrd


dolarjev bi lahko znašala povprečna letna izguba svetovnega gospodarstva.

Če se bo trenutno stanje nadaljevalo, to je, da se število okužb ali odpornost bakterij ne bo povečevala, lahko pričakujemo, da bo do leta 2050 po vsem svetu umrlo med 11 in 14 milijonov delovno sposobnih odraslih.

Medtem, ko je najhujši scenarij sledeč:

V svetu brez učinkovitih antibiotikov bo do leta 2050 umrlo kar 444 milijonov ljudi

V ekonomskem smislu, bi to povzročilo kumulativno izgubo več kot 100 bilijonov ameriških dolarjev, oziroma povprečno letno izgubo v višini približno 3 bilijona ameriških dolarjev.

Ta letna izguba je v veliki meri enaka velikosti gospodarstva Velike Britanije in poudarja obseg svetovne razsežnosti.

Kaj imamo s tem mi?

Antibiotiki so eno najpomembnejših odkritij moderne medicine. Uničujejo bakterije, rešujejo življenja, preprečujejo bolezni ali pa pripomorejo k hitrejšemu okrevanju.

Težava je, da jih jemljemo prepogosto in hkrati nepravilno, zaradi česar se bakterije prilagajajo in razvijajo odpornost.

Kako lahko preprečim odpornost bakterij na antibiotike?

Bodite skrajno previdni, kdaj uporabljate antibiotike. Velja jih jemati zgolj na priporočilo zdravnika. 

Ne uporabljajte antibiotikov za težave, za katere niso primerni. Delujejo denimo le na bakterije, zato pri virozah ne pridejo v poštev. Vedno porabite antibiotike v predpisanem obsegu [do konca]. 

Boljše počutje še ne pomeni, da lahko z jemanjem prenehate. Da so zdravstvene težave, za katere ste antibiotik dobili, mimo. Oziroma, da ste v celoti odstranili škodljive bakterije iz vašega telesa.

Ne shranjujte antibiotikov za kasnejšo uporabo, niti jih ne vrzite v lijak ali v wc školjko. Nepravilno odvržena zdravila namreč lahko bremenijo okolje, vstopajo v površinske in podtalne vode, pronicajo v pitno vodo in večajo odpornost bakterij.

Kam potem z antibiotiki?

Po navedbah Gorenjskih lekarn za vsa odpadna zdravila velja, da sodijo med posebne odpadke. Zdravila, ki ste jih dvignili v lekarni in jih ne potrebujete več, lahko prinesete nazaj v lekarno.

V lekarnah imajo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili pripravljene ustrezne zabojnike za oddajo teh zdravil.

Poleg lekarne, lahko odpadna zdravila izročite tudi izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v specializiranih prodajalnah v posebnih zabojnikih in zbiralcem odpadnih zdravil ob kampanjah.

Odpadna zdravila so predana zbiralcem zdravil, ki so nato posredovana odstranjevalcem zdravil v ustrezno uničenje.

Dvignite odpornost

Zaradi grozečih posledic odpornosti bakterij na antibiotike je potrebno še bolj poskrbeti za svoje zdravje ter vzpostaviti dober, močan imunski sistem, ki nas bo ščitil pred mikrobi.

To lahko naredimo z ustrezno, zdravo ter svežo hrano, gibanjem (športom), gibanjem na prostem in naravnimi pripravki, ki nam še dodatno okrepijo ter vzdržujejo naš imunski sistem v dobri formi.